top of page

studio styl respecteert uw privacy.

overeenkomstig de wet op de persoonlijke levenssfeer dd. 08.12.1992

hebt u het recht op inzage en verwijdering van uw gegevens en dit op uw eerste verzoek.

uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. 

bottom of page